ترولی

تبلیغات روی ترولی‌های فروشگاهی (چرخ‌های خرید) یکی از انواع تبلیغات BTL است که در نقطه تصمیم‌گیری مشتری بسیار تاثیرگذار است. 

تبلیغات روی ترولی‌های فروشگاهی (چرخ‌های خرید) یکی از انواع تبلیغات BTL است که در نقطه تصمیم‌گیری مشتری بسیار تاثیرگذار است. در طول فرآیند خرید، مخاطب به صورت مداوم در معرض پیام تبلیغاتی هدفمند قرار دارد. به طور متوسط خریداران 50 دقیقه از وقت خود را در فروشگاه صرف می کنند، بنابراین زمان مناسبی برای دریافت پیام تبلیغاتی برند است که از طریق تکرار و دوام پیام، باعث افزایش شناخت از برند می‌شود.