تاکسی بورد

تبلیغات روی سقف تاکسی مانند یک بیلبورد کوچک متحرک عمل می‌کند. در حال حاضر 80 هزار تاکسی در شهر تهران وجود دارد که شبانه روز در حال تردد هستند؛ درنتیجه تاکسی بوردها فرصتی مناسب برای رساندن پیام برندها به مخاطبان هدف هستند.

مزایای تبلیغات در سقف تاکسی

  •  انتخاب خطوط تاکسی: برندها می‌توانند در مسیرهایی که برایشان اهمیت بیشتری دارند، با هزینه کمتری تاثیرگذاری تبلیغ خود را بیشتر کنند.
  • دیده شدن در طول شبانه روز: تاکسی بوردها به شکلی طراحی شده‌اند که در شب نیز نور کافی برای دیده شدن دارند.