دستگیره تبلیغاتی

با توجه به حضور گسترده شهروندان از طبقات مختلف جامعه در سامانه‌های حمل و نقل عمومی و مدت زمان سفرهای درون شهری، دستگیره‌های اتوبوس ابزاری موثر برای رساندن پیام به گروه‌های هدف محسوب می‌شوند. این رسانه توسط پرتوشید زمان در سازمان مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده و در مالکیت انحصاری این شرکت است.

مزایای تبلیغات در دستگیره اتوبوس

  • هر روز دیده شوید: روزانه 6 میلیون مسافرت توسط 8000 دستگاه از ناوگان اتوبوس‌رانی در تهران انجام می‌شود. این موضوع امکان مواجه شدن روزانه افراد بسیاری را با این تبلیغات فراهم می‌کند.
  • کوچک و اثر بخش: مخاطب با در دست گرفتن و مشاهده چندین باره این تبلیغ کوچک، در طول سفر جزییات آن را به خاطر می‌سپارد.
  • هزینه پایین: دستگیره تبلیغاتی در قیاس با دیگر رسانه‌های تبلیغاتی، هزینه کمتری دارد.