رسانه فیلبورد

فیلبورد روی نازل بنزین نصب شده و فرصت خوبی برای رساندن مستقیم و هدفمند پیام به مخاطب است. به دلیل ارتباط مستقیم مخاطب در جایگاه‌های سوخت‌رسانی با نازل بنزین، این رسانه یکی از بهترین مکان‌ها برای تبلیغات است و با توجه به پراکندگی جایگاه‌های سوخت در کشور (3,600 جایگاه سوختگیری و 50,000 نازل بنزین) می‌توان در انتخاب معنی‌دار جایگاه‌ها، پیام تبلیغاتی را برای مخاطبان واقعی برند نمایش داد.

مزایای تبلیغات فیلبورد

  • کانون توجه: زمان سوختگیری به طور میانگین 2 الی 3 دقیقه بوده و در آن زمان عمدتاً نگاه مستقیم به نازل بنزین (تبلیغ) صورت می‌گیرد.
  • تکرار تبلیغ: میانگین سوختگیری هر ماشین در هفته 2 الی 3 بار است، در نتیجه مخاطب هر هفته 2 الی 3 بار در معرض پیام تبلیغ شما قرار می‌گیرد.