تاکسی روف

تبلیغات روی سقف تاکسی مانند یک بیلبورد کوچک متحرک عمل می‌کند. در حال حاضر، 80 هزار تاکسی در شهر تهران وجود دارد که شبانه روز در حال تردد هستند؛ درنتیجه تاکسی روف ها فرصتی مناسب برای رساندن پیام برندها به مخاطبان هدف هستند.

تاکسی روف


مزایای تاکسی روف

  • انتخاب خطوط تاکسی: برندها می‌توانند در مسیرهایی که برایشان اهمیت بیشتری دارند، با هزینه کمتری تاثیرگذاری تبلیغ خود را بیشتر کنند.
  • دیده شدن در طول شبانه روز: تاکسی روف ها به شکلی طراحی شده‌اند که در شب نیز نور کافی برای دیده شدن دارند.