برندینگ

فرآیند خلق برند در آژانس پرتوشید براساس منابع الهام بخش خلاقانه است. ما ابتدا تحقیقات علمی و عمیقی را انجام می‌دهیم، سپس داستان منحصر به فرد برند شما را خلق و در واقعیت به تصویر می‌کشیم.

توانایی ما در خلق برند متناسب با نیاز هر سازمانی است. این خدمات شامل نامگذاری، موقعیت یابی، تعیین اهداف، انتقال پیام، احراز شخصیت، لحن صدا، رسالت، نقشه سفر مشتری، تثبیت ارزش‌ها، المان‌های بصری و دستورالعمل‌های ایجاد هویت برند است. ترسیم تصویری واضح از هویت برند، بستر تحقق اهدافی است که در آینده به واسطه فرآیندهای بازاریابی و ساختار ارتباطاتی برند شکل خواهند گرفت.