کمپین چند منظوره هوم پلاس

در راستای معرفی محصول چند منظوره هوم پلاس تیزر تبلیغاتی با مفهوم" شما چه کارهایی را می‌توانید همزمان انجام دهید؟" توسط آژانس پرتوشید زمان ساخته و در فضای دیجیتال پروموت شد.

رسانه ها