معماری برند دارانامهر

شرکت تازه تاسیس دارانامهر تولید کننده انواع نوشیدنی ها با نام های متفاوت است. تیم خلاق پرتوشید، معماری برند مجموعه دارانامهر را با ساختار Endorsed Brand   طراحی کرد که برندهای زیرمجموعه اگرچه تفاوت نام دارند، ولی از برند مادر اعتباربخشی لازم را دریافت می نمایند.

تگ لاین زیر نیز به لحاظ حمایت از مخاطب هدف، در کنار پسوندهای انگیزشی برای هر لاین محصولی ایجاد شد:

Together for …

اولین محصول شرکت دارانا مهر، آب معدنی با نام اولایف است ، ویدئوی معرفی محصول نیز توسط آژانس پرتوشید زمان تولید و ساخته شد.