تبلیغات تعاملی اکتیو

تبلیغات تعاملی اکتیو
سفارش‌دهنده: اکتیو
مجری: آژانس تبلیغاتی پرتوشید 

رسانه ها