تبلیغات تعاملی چاپی

تبلیغات تعاملی چاپی

آیا واقعا دوره تبلیغات چاپی به پایان رسیده است؟ بسیاری معتقدند که تبلیغات چاپی خلاقیت و نوآوری ندارد و استفاده از آن در عصر دیجیتال بی‌فایده است. اما، مطالعات خلاف این امر را ثابت می‌کنند.

تبلیغات تعاملی آفلاین

تبلیغات تعاملی آفلاین

تبلیغات تعاملی یکی از راه‌های برقراری ارتباط مستقیم با مخاطب است که به روش‌های مختلفی قابل اجرا است. این تبلیغات ابتدا درفضای آنلاین شکل گرفت، اما درحال حاضر در محیط آفلاین هم قابل اجرا می‌شود.