WEBSITE IS COMING SOON

advertising agency

این وب سایت در دست طراحی است

پرتوشید زمان

شرکت ارتباطات خلاق پرتوشید زمان با هدف عینیت بخشیدن به سبک نوین تبلیغات در ایران شروع به فعالیت کرده است. در بازار امروز که مملو از پیام‌های تبلیغاتی است، خلاقیت در نحوه انتقال پیام به مخاطب می‌تواند بر اثربخشی آن تاثیر بسزایی داشته باشد. از این‌رو، انتقال پیامی ماندگار، ساده و جذاب، رویکرد اصلی پرتوشید در معرفی برندها می‌باشد.